Dimensioneringshjälp för ventiler
 Enkel beräkning   
 Utökad beräkning och ställdonsval
Steg 1. Enkel Kv-beräkning hjälp
Flöde:
     

Tryckfall: